PODOVI

INDUSTRIJSKI PODOVI
PODNE OBLOGE KOJE SE ODLIKUJU VISOKOM OTPORNOŠĆU NA MEHANIČKE I HEMIJSKE UTICAJE KAO I TERMO ŠOKOVE. PREDVIĐENI SU ZA NAJTEŽE USLOVE EKSPLOATACIJE. PRIMENJUJU SE U PROIZVODNIM HALAMA, SKLADIŠTIMA, HLADNJAČAMA, RADIONICAMA, SERVISIMA, LABORATORIJAMA,  ITD. NAJČEŠĆE SE KORISTE PODNE OBLOGE OD EPOKSI, POLIURETANSKIH I AKRILNIH SMOLA, KERAMIKE I FERO BETONA.

KOMERCIJALNI PODOVI
PODNE OBLOGE PREDVIĐENE ZA VISOKO FREKVENTNE PROSTORE KAO ŠTO SU TRŽNI CENTRI, SUPERMARKETI, AERODROMI, IZLOŽBENI PROSTORI, POSLOVNI OBJEKTI. ODLIKUJU SE DEKORATIVNIM IZGLEDOM, OTPORNI SU NA HABANJE, LAKO SE ČISTE I ODRŽAVAJU. NAJČEŠĆE SE KORISTE PODNE OBLOGE OD EPOKSI SMOLA, POLIURETANA, PVC-A, GUME, KERAMIKE I KAMENA.

DEKORATIVNI PODOVI
RADE SE U ENTERIJERIMA I NjIHOVA OSNOVNA FUNKCIJA JE ESTETSKI IZGLED. UGRADjUJU SE U KOMBINACIJI RAZLIČITIH VRSTA MATERIJALA. VRSTE DEKORATIVNIH PODOVA SU: BETON LOOK, DIZAJN, DEKO, 3D, KREATIVNI, …

Comments are closed.